História spoločnosti | Tatra-gold

História spoločnosti

ROK 2019
2019 Rozšírenie sortimentu
Kúpou nového strojného zariadenia, môžeme ponúknuť našich odberateľom po novom aj vrecia na rolke bez perforácie - Interleave
ROK 2015
2015 Zmena názvu spoločnosti
Došlo k zmene názvu spoločnosti na TATRA GOLD spol.s.r.o., ktorá pokračuje vo výrobnom procese až po súčasnosť
ROK 2011
2011 Akvizícia firmy Nitragold
Presun technologického zariadenia od spoločnosti Nitragold, navýšenie výrobnej kapacity spoločnosti
ROK 2009
2009 Rozšírenie výrobných priestorov
Rozšírenie spoločnosti zakúpením pozemkov a susediacich výrobných hál spojených so stávajúcou výrobnou halou.
ROK 2003
2003 Spoločnosť Gold-Pack spustila výrobu
Dokončený proces presunu technologického zariadenia z Nemecka a postupný začiatok výrobného procesu
ROK 2002
2002 Akvizícia areálu v Beluší
Akvizícia areálu v Beluši a začiatok stavebný prác potrebných pred sťahovaním technológií


TATRA GOLD spol. s r. o.
Výroba polyetylénovej fólie,
vriec a obalov z fólie

Továrenská 422
018 61 Beluša
Slovenská republika